Cała Polska czyta dzieciom

Czytanie dzieciom niesie ze sobą nieocenione korzyści. Należy pamiętać, że chwile spędzone z książką to najpiękniejszy czas, jaki możemy zaoferować najmłodszym. Codzienne czytanie maluchom rozwija ich język, który stanowi podstawę do myślenia. Dziecko, które słucha czytanej bajki nabywa umiejętności uogólniania, porównywania i wnioskowania. Czytanie dzieciom uczy ich empatii. Stają się wrażliwe na krzywdę innych i potrafią darzyć szacunkiem. Dzieci, którym od najmłodszych lat czytamy i w których zaszczepimy miłość do książek, z pewnością będą czytać w przyszłości.
29 września obchodzimy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.

Jak co roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej im.Janusza Korczaka w Pasiekach wzięli udział w tym wydarzeniu. Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie Filia w Pasiekach oraz Pań nauczycielek- Pani Małgorzaty Gałązka oraz Pani Iwony Pskiet.
Pracownik filii Pani Katarzyna Sobotka, przeczytała dzieciom z klasy 0A oraz 0B książki pt.: „Tupcio Chrupcio” oraz „Gang Tajniaków”. Po przeczytaniu książeczek przeprowadziła z nimi krótką rozmowę na temat przeczytanych treści.

Za to, że dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały czytanych książek otrzymały słodki upominek oraz książeczkę do kolorowania.

Cała Polska czyta dzieciom
Skip to content