icons8.com

Promocja naszej Biblioteki odbywa się na przestrzeni lat poprzez działalność: kulturalną, edukacyjną, wychowawczą i informacyjną.

Oprócz podstawowych zadań jakie spełnia Biblioteka tj. gromadzenie, opracowanie i udostępnianie księgozbioru, czasopism i materiałów multimedialnych wykonujemy wiele zadań mających na celu udział w podniesieniu kulturalnego i edukacyjnego poziomu społeczeństwa. Biblioteka jest miejscem do którego trafiają zarówno dzieci i młodzież, dorośli i osoby starsze. Każda z tych grup wymaga indywidualnego podejścia, tak by trafnie zrozumieć potrzeby i zainteresowania, którymi się kierują. Dlatego zachęcamy poprzez różne działania do uczestnictwa w życiu kulturalnym gminy.

WYCIECZKI I LEKCJE BIBLIOTECZNE

Wycieczki i lekcje biblioteczne mają na celu wstępne zapoznanie uczniów ze zbiorami i usługami bibliotecznymi. Dotyczy to głównie dzieci młodszych. Każdego roku bibliotekę odwiedzają maluchy z przedszkola. Wycieczki uczniów klas początkowych szkoły podstawowej mają szczególne znaczenie, gdyż dzieci rozpoczynające naukę w większości nie zetknęły się jeszcze z biblioteką. Wycieczki są doskonałą okazją do zintegrowania dzieci z książką i czytaniem. Biblioteka bierze czynny udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Biblioteka przez cały rok prowadzi z dziećmi zajęcia mające charakter plastyczny.

SPOTKANIA AUTORSKIE

Spotkania autorskie są najbardziej znanym wariantem formy spotkaniowej organizowanym przez biblioteki. Są one w istocie mieszaną, synkretyczną formą prelekcyjno-dyskusyjną, co ujawnia się poprzez ich strukturę. Progi biblioteki przekroczyła między innymi Pani Wioletta Piasecka. Spotkania te cieszą się dużą popularnością wśród czytelników.

SPOTKANIA Z TWÓRCZYNIĄ LUDOWĄ

Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie w ramach warsztatów organizuje spotkania z Panią Czesławą Lewandowską twórczynią ludową. W trakcie warsztatów dzieci uczą się tworzyć ozdoby okolicznościowe z prostych materiałów (bibuła, papier, nici, drut itp.).

KONKURSY

Przez cały rok biblioteka organizuje szereg konkursów. Są to zarówno konkursy typowe czytelnicze, które sprowadzają się do przedstawienia w trybie realizacji, określonej wiedzy bądź określonych umiejętności nabytych w wyniku lektury, jak i konkursy nieobejmujące swoją tematyką wiedzy czytelniczej.

FERIE W BIBLIOTECE

Ważnym etapem zimowiska jest zapoznanie uczestników z księgozbiorem biblioteki. Zainteresowane czytelnictwem dzieci mogą włączyć się w poczet czytelników i wypożyczyć wybraną książkę. W celu zaprzyjaźnienia dzieci z książką podczas zimowiska odbywają się „godziny z książką”, wówczas dzieci słuchają bądź same czytają wybrane bajki, baśnie lub komiksy. Następnie bądź w trakcie słuchania wykonują tematyczną ilustrację. W trakcie ferii odbywają się również konkursy czytelnicze, poprzez które dzieci biorące w nich udział mogą wykazać się znajomością przeczytanych książek. Ponadto dla uczestników zimowiska organizowane są:

  • zajęcia plastyczno-techniczne, podczas których dzieci rozwijają się manualnie, wykonując prace z wykorzystaniem poznanych technik plastycznych,
  • zajęcia komputerowe,
  • zajęcia czytelnicze,
  • zabawy rozwijające koncentrację uwagi i pamięć,
  • zabawy przy pomocy gier planszowych,
  • oglądanie wyświetlanych bajek,
  • różnorodne konkursy z nagrodami,
  • zajęcia kulinarne, których celem jest zwrócenie uwagi na konieczność przestrzegania higieny podczas przygotowywania i spożywania posiłków; ponadto uczestnicy poznali przepis, a także technikę wykonania gofrów.

WAKACJE Z BIBLIOTEKĄ

Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie organizuje w tym czasie szereg ciekawych i wesołych spotkań. Spotkania te potwierdzają, że wakacje nie muszą być nudne, odrobina zaangażowania, dobrego humoru i uśmiechu na twarzy sprzyja powstawaniu niezwykłych prac plastycznych. Wykonane prace plastyczne charakteryzują się dużą fantazją i umiejętnością młodych ludzi. Prowadzone spotkania sprzyjają nawiązywaniu nowych przyjaźni, a pogadanki w trakcie zajęć pogłębiają wartości życiowe dotyczące szacunku, tolerancji i zaufania. Biblioteka spełnia także funkcję informacyjną o charakterze lokalnym, dostarczając informacji do bezpłatnego biuletynu Gmina Goworowo „W dolinie Orza”.

Skip to content