ikona

W bibliotece prowadzona jest działalność informacyjna w formie elektronicznej.

Do tego celu przeznaczone są dwa komputery podłączone do Internetu zakupione ze środków własnych oraz trzy inne zakupione z programu dotacyjnego Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek.”. W 2014 roku z Internetu skorzystało 2858 osób. Dostęp i korzystanie jest bezpłatne. Każdy czytelnik posiadający urządzenie wyposażone w interfejs WiFi (notebook, tablet, telefon komórkowy itp.) może bezpłatnie korzystać z bezprzewodowego dostępu do Internetu na terenie Biblioteki. Hotspot automatycznie będzie zapisywał informacje o nazwie użytkownika, czasie trwania sesji oraz adresie sprzętowym urządzenia, należącym do użytkownika. Wymagane jest urządzenie (komputer typu notebook, tablet, telefon komórkowy) wyposażone w interfejs Wi-Fi zgodny z IEEE 802.11b/g, posiadające zainstalowane sterowniki do jego obsługi oraz przeglądarkę Internetową. Nawiązanie połączenia z hotspotem odbywa się poprzez połączenie z siecią bezprzewodową SSID: BIBLIOTEKA – szczegóły dotyczące łączenia się z sieciami bezprzewodowymi znajdują się w instrukcjach obsługi Państwa sprzętu lub/i oprogramowania.

Skip to content