Na zdjęciu nakryty stolik stojący przed wejściem do Pałacu w Brzeźnie, przy którym siedzą Pani Dyrektor Biblioteki, Wójt Gminy Goworowo oraz zaproszeni goście. Wójt czyta powieść Nad Niemnem.

Święto polskiej literatury — Narodowe Czytanie zorganizowaliśmy 15 września. Tegoroczna edycja była dla nas bardzo wyjątkowa z wielu powodów.

Za zgodą obecnych właścicieli państwa Marty i Henryka Runowskich nasze spotkanie mogło się odbyć w pałacu w Brzeźnie, który znajduje się na obszarze otoczonym parkiem, co sprawia, że jest to malownicze miejsce otoczone zielenią, o nastroju bardzo wyjątkowym i klimatycznym. Zostaliśmy zapoznani z historią powstania budowli, poznaliśmy jej los sprzed i po zmianach ustrojowych do chwili obecnej. Należy podkreślić, że obiekt jest wpisany do rejestru zabytków od roku 1959. Dzięki uprzejmości gospodarzy mogliśmy zwiedzić i podziwiać piękne wnętrze Pałacu.

Już sama doniosłość lektury „Nad Niemnem”, która jest nie tylko wybitnym dziełem literatury polskiej, ale również ważnym tekstem o uniwersalnych wartościach i problemach społecznych, dodała ważności wydarzeniu. Dyskusja, która wypłynęła podczas spotkania nad jej treścią lektury, pozostawiła wiele do rozważenia i przemyśleń. Jak się okazuje, powieść Elizy Orzeszkowej jest nadal czytana i analizowana przez badaczy literatury, a jej tematyka pozostaje aktualna także we współczesnym kontekście społecznym i kulturowym.

Ogromne podziękowania kieruję do osób czytających, które z ogromnym zaangażowaniem emocjonalnym w tekst, stworzyli nastrój, dzięki czemu słuchacze byli bardziej zainteresowani treściami i bardziej aktywni podczas słuchania. Osoby czytające:

  • Piotr Kosiorek — Pan Wójt Gminy Goworowo,
  • Antoni Mulawka — Pan Sekretarz Gminy Goworowo,
  • Marta Zduniak — Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie wraz z pracownikami,
  • Wiesława Wasilewska — Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Goworowie,
  • Magdalena Szczepankowska — Dyrektor Żłobka Samorządowego w Goworowie,
  • Krystyna Stachacz – członek Koła Gospodyń Wiejskich w Brzeźnie,
  • Hanna Dylewska – członek Koła Gospodyń Wiejskich w Brzeźnie,
  • Barbara Drabot — członek Koła Gospodyń Wiejskich w Lipiance,
  • Irena Wieczorek – członek Koła Gospodyń Wiejskich w Lipiance.

Serdecznie dziękuję za obecność słuchaczom m.in. Księdzu Proboszczowi Jerzemu Kaczyńskiemu, Radnej Monice Dzierzgowskiej, Kierownikom Jednostek z naszej Gminy, Przedstawicielom i członkom Kół Gospodyń Wiejskich z Lipianki, Brzeźna, Harcerzom oraz Przedstawicielom oraz członkom Klubów Seniora działających na terenie naszej gminy, którzy swoją obecnością uświetnili nasze wydarzenie kulturalne.

Nie można zapomnieć o wyjątkowym poczęstunku, którym uraczyło uczestników Koło Gospodyń Wiejskich w Brzeźnie. Przepyszne słodkości oraz serdeczność gospodyń sprawiły, że atmosfera spotkania była wyjątkowo przyjazna i ciepła.

Na pamiątkę dla uczestników były przygotowane zakładki z kwiatem i fragmentem rękopisu. Dziękujemy wszystkim za udział i czekamy na kolejne spotkanie, które pozwoli nam pogłębić naszą miłość do literatury.

Dyrektor wraz z Bibliotekarzami

Narodowe Czytanie 2023 „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej
Skip to content