Obraz StockSnap z Pixabay

„Biblioteka jest instytucją, która całym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona, bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy”
Jan Paweł II

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim Bibliotekarzom, którzy spełniają tę zaszczytną misję upowszechniania czytelnictwa i kultury słowa. Życzymy Państwu uśmiechu na co dzień, satysfakcji z wykonywanej pracy, wspaniałych czytelników oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i radości z wykonywanej pracy.

Życzą
Kierownik i Pracownicy
GBP w Goworowie

Życzenia z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek
Skip to content