Wspólne zdjęcie uczestników spotkania autorskiego z Panią Marią Magdaleną Trzaskowską

20 października 2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Goworowie odbyło się spotkanie autorskie z panią Marią Magdaleną Trzaskowską, autorką książki „Ziemianie w tyglu historii”. W swojej książce Maria Magdalena Trzaskowska nakreśliła dzieje rodzin – Bobrowskich z Zielonej na północnym Mazowszu, Marchwickich z Brzeźna Wielkiego (koło Goworowa) oraz Ryk na Lubelszczyźnie.

Pani Maria jako seniorka rodu opisuje ciekawie losy rodziny mające znaczenie dla tożsamości ziemiaństwa w czasach zaborów, wojen, niepodległości, okupacji, wyrzucania z majątków, prześladowań w kraju i życia na emigracji. Nawiązuje również do gospodarki, kultury życia codziennego ziemian, ich losów podczas II wojny światowej. Należy podkreślić, iż z historycznego punktu widzenia, wielu członków rodziny Pani Marii było osobami publicznymi i ważnymi w życiu kulturalnym, politycznym i gospodarczym.

Składamy serdeczne podziękowania Pani Marii
za pięknie przeprowadzoną lekcję historii

Spotkanie autorskie z Marią Magdaleną Trzaskowską
Skip to content