Jan Paweł II

2 kwietnia 2020 roku minęła 15 rocznica śmierci  Naszego Rodaka Papieża Jana Pawła II, jest to szczególnie trudny czas dla wszystkich nie tylko w kraju ale na całym świecie. Na krakowskich Błoniach podczas pierwszej pielgrzymki do Polski Jan Paweł II wzywał:

„Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć, jak to objawił św. Stanisław i błogosławiony Maksymilian Maria Kolbe. Musicie być mocni miłością, która „cierpliwa jest, łaskawa jest… nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą… nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz wpółweseli się z prawdą”. Która „wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma”, tej miłości, która „nigdy nie ustaje” (1 Kor 13, 4-8).”

„Nie zastąpi Ciebie nikt”
Skip to content