Narodowe Czytanie 2019

Wszystkim serdecznie dziękuję za włączenie się w ósmą edycję Narodowego Czytania. Dzięki Państwa zaangażowaniu przeczytaliśmy 8 Nowel Polskich – może niewielkich rozmiarów, ale w swej treści niosących wiele wartości i szlachetności.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Goworowie ósma edycja Narodowego Czytania odbyła się 6 września 2019r. Kierownik biblioteki Ewa Wyrębek powitała wszystkich zgromadzonych gości i odczytała list od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, w swej treści nawiązujący do Narodowego Czytania.

List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Czytanie rozpoczął Wójt Gminy Goworowo Piotr Kosiorek i nauczyciel Zespołu Szkół Podstawowych Mikołaja Kopernika w Goworowie Agnieszka Kosiorek. Jako pierwszą przeczytali nowelę „Dobra Pani”. Do czytania noweli dołączyli przewodnicząca rady gminy Krystyna Ewa Subczyńska, a także radna Monika Dzierzgowska.

Kolejną nowelę „Mój ojciec wstępuje do strażaków”, przeczytali uczniowie Zespołu Szkół Powiatowych w Goworowie pod przewodnictwem dyrektora szkoły Janusza Frydryka i nauczycieli Grażyny Nowak i Zofii Kordasz.

Nowela „Orka” została przeczytana przez Barbarę Rutkowską, kierownik Szkoły Podstawowej Filii w Szczawinie. Pani kierownik towarzyszyły dzieciaki z klasy II.

Z kolei „Dym” przeczytał, wraz z pracownikami kierownik Gminnego Ośrodka Samopomocy Społecznej w Goworowie Janusz Świderski. Z ogromną ochotą do czytania noweli dołączył, także sekretarz gminy Goworowo Antoni Mulawka.

„Sachem”, czytanie noweli rozpoczęła seniorka z Lipianki Barbara Drabot. Do Pani Barbary dołączyli pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, na czele z dyrektor Agatą Majk.

Nowelę „Rozdziobią nas kruki, wrony…” podjęli się podopieczni ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie z opiekunem Katarzyną Szewczyk.

Na zakończenie przeczytana została ,,Katarynka” przez bibliotekarzy, którym towarzyszyli uczniowie klasy VI a Szkoły Podstawowej w Goworowie.

 

Skip to content