Uczniowie cztytają na scenie lekturę Gabrieli Zapolskiej ,,Moralność Pani Dulskiej”.

9 września 2021 roku odbyła się X edycja Narodowego Czytania pod patronatem Pary Prezydenckiej. Tegoroczną lekturą była ,,Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Dramat został przeczytany w całości z podziałem na role.

Akt I przeczytali uczniowie z klasy VIIIa i VIIIc ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie:

 • Dulska – Zofia Jastrzębska
 • Hesia – Natalia Ciepierska
 • Zbyszko – Andrzej Pietras
 • Dulski – Igor Kuśmierczyk
 • Mela – Julia Zalewska
 • Hanka – Julia Bielicka
 • Lokatorka – Maja Strzałkowska
 • Juliasiewiczowa – Alicja Kurak
 • Narrator – Jakub Gruz

Akt II i III przeczytali uczniowie z Zespołu Szkół Powiatowych w Goworowie:

 • Dulska – Kornelia Wyrębek
 • Dulski – Dawid Cieślak
 • Hanka – Julita Brejnak
 • Hesia – Angelika Kuśmierczyk
 • Mela – Alicja Godlewska
 • Zbyszko w akcie II – Igor Węgielewski
 • Zbyszko w akcie III – Huber Abramczyk
 • Juliasiewiczowa w akcie II – Ola Idzikowska
 • Julisiewiczowa w akcie III – Jakub Krawczak
 • Tadrachowa – Szymon Pazuła
 • Narrator – Ewa Wyrębek

W ramach podziękowania uczniowie otrzymali książkę „Moralność Pani Dulskie” w środku z pieczęcią od Pary Prezydenckiej. Dzięki pomysłowości pracowników biblioteki na scenie została stworzona atmosfera pokoju Dulskich, która jeszcze bardziej wprowadziła zarówno czytających jak i słuchających w nastrój lektury.

Składamy serdeczne podziękowania Pani Hannie Wyrębek za wypożyczenie mebli i innych dodatków, które w głównej części posłużyły do wykreowania pokoju Dulskich.

Kolejne podziękowania kierujemy do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji za pomoc i obsługę techniczną oraz Pani Anecie Ziębie-Karczewskiej za piękne i pomysłowe wykonanie pieca.

Podziękowania należą się również nauczycielom za zaangażowanie i przygotowanie młodzieży:

 • Pani Hannie Rostkowskiej
 • Pani Ewie Lubiak
 • Pani Agnieszce Dudziec
 • Pani Barbara Grabowska

Po zakończeniu wspólnego czytania Pan Wójt Piotr Kosiorek wraz z 7 Drużyną Harcerską „Orzaki” złożyli kwiaty i zapaliły znicz pod Pomnikiem Pamięci w 82 rocznicę pacyfikacji Goworowa.

Dziękujemy wszystkim obecnym za wspólny udział w Narodowym Czytaniu i mile spędzony czas w tak ważnym wydarzeniu dla biblioteki.

Narodowe Czytanie 2021
Skip to content