Instytut Książki logo

Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie pozyskała środki na zakup nowego sprzętu komputerowego. Środki na ten cel w wysokości 17.000 złotych pozyskała z programu dotacyjnego Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”. Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom bibliotek korzystanie z internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów i ich udostępnianie on-line.

Dzięki wsparciu, biblioteka miała możliwość zakupienia pięciu nowych komputerów. Dwa nowo zakupione komputery posłużą do prac wewnętrznych dla bibliotekarzy. Natomiast pozostałe trzy komputery, zostały przeznaczone dla użytkowników biblioteki. Nowe urządzenia z pewnością posłużą i przydadzą się naszym Czytelnikom jak i nam bibliotekarzom.

Instytut Książki jest narodową instytucją kultury. Został powołany przez Ministra Kultury do promocji polskiej literatury na świecie oraz popularyzacji książek i czytelnictwa w kraju. Instytut prowadzi serwis poświęcony działalności oraz realizowanych przezeń programów. Pod adresem www.instytutksiazki.pl codziennie znajdziecie porcję najświeższych wiadomości literackich, biogramy blisko 250 polskich autorów współczesnych, informacje o ponad 2200 książkach wydanych w ostatnich latach, wywiady z pisarzami i tłumaczami, adresy wydawców i agencji literackich – a wszystko to po polsku i angielsku.

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017

Skip to content