Konkurs Wiedzy o Sporcie

5 czerwca 2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Goworowie odbył się Trzeci Powiatowy Konkurs Wiedzy o Sporcie. Jest to jedyny konkurs sportowy organizowany przez Szkołę Podstawową im. Mikołaja  Kopernika i Gminną Biblioteką Publiczną w Goworowie, który nie wymaga wysiłku fizycznego, a dużej wiedzy na temat sportu. Celem konkursu było:

  • rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej sportu i wszelkich form aktywności ruchowej,
  • zachęta do aktywnej obserwacji wydarzeń sportowych w kraju i na świecie,
  • zainteresowanie innymi często mniej popularnymi dyscyplinami sportu,
  • wyłonienie i wyróżnienie tych, którzy posiadają wiedzę przekraczającą ogólnie przyjęte standardy.

W konkursie uczestniczyła Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika z Goworowa, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka z Pasiek i Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II z Łęgu Starościńskiego. Uczniowie konkursu klas IV – VI rozwiązywali test pisemny złożony z 26 pytań oraz 5 pytań o podwyższonym stopniu trudności wiedzy o sporcie. Pytania Konkursu były na bardzo wysokim poziomie, a minimalne różnice w klasyfikacji końcowej świadczyły o doskonałym przegotowaniu wszystkich uczestników. Po podliczeniu punktów wyłoniła się trójka zwycięzców:

  • I miejsce zajął Krystian Subzda Goworowo
  • II miejsce zajęła Magdalena Niechoda Łęg Starościński
  • III miejsce zajął Daniel Podolak Pasieki

Koordynatorem konkursu była Pani Elżbieta Reluga-Grabowska, nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie.

Konkurs Wiedzy o Sporcie
Skip to content