Rok 2021 jest ogłoszony przez Sejm – Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, to jego wiersze składamy w hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II. Głównymi organizatorami konkursu zorganizowanego w formie montażu słowno-muzycznego były Panie Nauczycielki Agnieszka Kosiorek i Ewa Lubiak ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie. Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie była współorganizatorem i fundatorem nagród książkowych dla wszystkich uczestników biorących udział w konkursie.

Konkurs recytatorski pod hasłem „Najpiękniejsze wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II”
Skip to content