Obraz Pete Linforth z Pixabay

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie ul. Szkolna 16A, 07-440 Goworowo, nr tel. 297614004, e-mail: gbp.goworowo@op.pl
 2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych Magdaleną Topą poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: iod@gbp.goworowo.pl
 3. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza czy innego dokumentu w związku z bieżącą działalnością będą przetwarzane w celach związanych z: czytelnikami, uczestnikami imprez, pracownikami, osobami realizującymi zlecenia, umowy o dzieło, korzystających z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, uczestników konkursów, sponsorów, kontrahentów, stażystów, praktykantów, osób, których utrwalono wizerunek.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości załatwienia sprawy.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z załatwieniem sprawy.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 9. Odbiorcami Pani/Pana danych będą: upoważnieni pracownicy, podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.
 11. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.
Skip to content