Academica

Czym jest ACADEMICA?

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych ACADEMICA to największa pełnotekstowa baza polskich publikacji naukowych. Udostępnia ponad 1,5 miliona zdigitalizowanych dokumentów z zasobów Biblioteki Narodowej. Stale rozbudowywane zasoby Academiki obejmują współczesne piśmiennictwo naukowe ze wszystkich dziedzin w tym także najnowsze wydania podręczników akademickich, monografie, skrypty oraz czasopisma specjalistyczne (ponad 2 tys. tytułów), teksty źródłowe, literaturę piękną oraz zbiory specjalne i publikacje nie chronione prawem autorskim.

Dostęp do ACADEMICA

Publikacje z domeny publicznej są dostępne dla każdego użytkownika Internetu bez ograniczeń. Publikacje chronione prawem autorskim są dostępne na wyznaczonym terminalu ACADEMICA w Gminnej Bibliotece Publicznej w Goworowie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie jest biblioteką partnerską systemu ACADEMICA.

Zachęcamy do korzystania z zasobów Academiki mając nadzieję, że stanie się kolejnym narzędziem w pracy naukowej, badawczej i dydaktycznej.

Zasady korzystania

Z dowolnego komputera z dostępem do Internetu, bez konieczności rejestracji, jest możliwe:

 • przeglądanie katalogu dostępnych publikacji,
 • wyświetlanie opisów bibliograficznych dokumentów,
 • sprawdzanie dostępności publikacji,
 • czytanie tekstów nie chronionych prawem autorskim.

Dostęp treści publikacji chronionych prawem autorskim jest możliwy wyłącznie na terminalu ACADEMICA w naszej Bibliotece, po uprzedniej rejestracji.

Rejestracja:

 • odbywa się na miejscu w Bibliotece,
 • wymagane jest wypełnienie i podpisanie Oświadczenia użytkownika systemu Academica (formularze dostępne w Bibliotece),
 • wymagane jest okazanie dokumentu tożsamości,
 • użytkownik otrzymuje indywidualne dane dostępowe (login oraz tymczasowe hasło, które należy zmienić przy pierwszym logowaniu).

Warunki dostępu do treści publikacji chronionych prawem autorskim i korzystania z terminali:

 • dostęp jest możliwy tylko na terminalu ACADEMICA,
 • publikacja może być udostępniona użytkownikowi, jeżeli w tym czasie nikt w Polsce z niej nie korzysta (dopiero w momencie zakończenia korzystania z publikacji na terminalu, staje się ona dostępna dla pozostałych użytkowników),
 • dozwolona przerwa w korzystaniu z terminala wynosi 15 minut (po tym czasie następuje automatyczne wylogowanie z systemu i utratę rezerwacji),
 • system umożliwia pełnotekstowe przeszukiwanie bazy, tworzenie notatek (do 3600 znaków), zapamiętywanie kwerend, RSS,
 • nie ma możliwości kopiowania ani drukowania przeglądanych publikacji.

ACADEMICA umożliwia rezerwację publikacji chronionych prawem autorskim:

 • rezerwacji można dokonywać z każdego komputera z dostępem do Internetu, po zalogowaniu się do systemu,
 • rezerwacji można dokonywać na dowolny termin (w ciągu najbliższych 14 dni),
 • zarezerwować można maksymalnie 10 publikacji,
 • zarezerwować można maks. 5 publikacji na godzinę (moduł czasowy),
 • każdy zarezerwowany tytuł można przeglądać przez 3 dowolnie wybrane dni.

W razie problemów pracownik Biblioteki udzieli informacji i pomocy w korzystaniu z Academiki.

Skip to content