Biblioteki w Gminie Goworowo od dziś otwarte!

Informujemy, iż na podstawie opracowanej procedury bezpiecznego przyjmowania i wypożyczania zbiorów bibliotecznych, uzyskaliśmy pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce oraz zgodę Wójta Gminy Goworowo Pana Piotra Kosiorka. W związku z tym Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie oraz jej Filie Biblioteczne w Kuninie, Lipiance, Pasiekach i Żabinie zostaną otwarte od 12 maja 2020 roku z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Serdecznie zapraszamy

Procedury przyjmowania i wypożyczania zbiorów bibliotecznych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Goworowie i Filii Bibliotecznych w Lipiance, Żabinie, Pasiekach i Kuninie

Procedura - Jak korzystać z biblioteki?

Biblioteki w Gminie Goworowo od dziś otwarte!
Skip to content