Profilaktyczne zajęcia z dziećmi na temat bezpieczeństwa w trakcie nadchodzących ferii zimowych

Ferie zimowe to czas, który każdy z uczniów przeznacza na odpoczynek od obowiązków szkolnych. Wolny czas w większości uczniowie przeznaczają na zabawy poza domem. Należy wiedzieć, że wtedy musimy pamiętać szczególnie o swoim bezpieczeństwie. Przed zimowym odpoczynkiem dnia 26.01.2022 roku Panie ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pasiekach, opiekujące się oddziałami przedszkolnymi 0 „A” i 0 „B” – p. Małgorzata Gałązka i p. Iwona Pskiet, przeprowadziły z dziećmi zajęcia profilaktyczne na temat bezpieczeństwa w trakcie nadchodzących ferii zimowych. Przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem słuchały swoich pań, które udzielały rad i przestrzegały przed niebezpieczeństwem w czasie wolnym od nauki. Następnie dnia 16.02.2022 roku odbył się konkurs wiedzy pt.: „Bezpieczne ferie zimowe”, którego współorganizatorem i fundatorem nagród była GBP w Goworowie Filia Biblioteczna w Pasiekach. Uczniowie odpowiadali na pytania związane z bezpieczeństwem w czasie wolnym, które były związane z wcześniej przeprowadzonymi zajęciami. Przedszkolaki, którzy udzielili najlepszych odpowiedzi, zostali nagrodzeni książkami.

Bezpieczne ferie zimowe
Skip to content