Wiersze na lekcji bibliotecznej

W dniach 7, 14 i 15 marca 2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Goworowie odbyły się zajęcia z udziałem uczniów klas I z Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Goworowie. Podczas ciekawie prowadzonych lekcji przez panią Annę Miłek ,młodzież zapoznała się z pozycjami książek i płynącą z nich wiedzą o naszej małej a zarazem wielkiej ojczyźnie o Gminie Goworowo. Uczestnicy zajęć określali współrzędne geograficzne i cechy charakterystyczne miejscowości, w której mieszkają wykorzystując księgozbiór biblioteki: atlasy, mini-przewodniki oraz foldery o walorach rekreacyjno- turystycznych naszej gminy. Lekcja biblioteczna zachęciła również uczniów do napisania wiersza w celu promowania miejscowości z terenu Gminy Goworowo. Poniżej przedstawiamy kilka z nich.

CZARNOWO
Na terenie Gminy Goworowo
Znajduje się moja wieś – Czarnowo
Leży na Mazowieckiej Nizinie
Rzeka Orz przez wioskę płynie

Gatunków ptaków chyba nie zliczę
Dla których raj to – Orza okolice
Są tu bociany, dzikie kaczki i gęsi
Kuropatwy, bażanty i mnóstwo łabędzi

Jest las sosnowy w pobliżu Czarnowa
W którym wiele zwierząt się chowa
Można tu spotkać łosia oraz dzika
Lisa i sarnę, która w gąszcz umyka

Krajobraz Czarnowa jest malowniczy
Chociaż przeważa tu teren rolniczy
Pięknie jest tu zwłaszcza latem i wiosną
Kiedy w ogrodach kolorowe kwiaty rosną

Katarzyna Klaudia Lenda 1C

LIPIANKA
Miejscowość niezbyt znana,
jednak mnie powala na kolana.
Niziny tu raczej, a gór brak,
lecz każdy tu znajdzie swój leśny szlak.
Wracając ze szkoły (tej Goworowskiej ),
przechodzę przy szkole (lecz Lipiankowskiej).
Kredy, tablic i nauczycieli nikt tu nie zastanie,
bo teraz inne ma zastosowanie.
Narew na końcu tej wsi przepływa
i brzegi piaszczystej plaży obmywa.
Czyste tu powietrze, jak sami wiecie,
często napotkacie roześmiane dziecię.
Możesz zobaczyć również rozlewiska wodne i rowy,
oraz pasące się tu i ówdzie krowy.
Dostrzeżesz również piękne kapliczki
i modlące się przy nich młode duszyczki.

Patrycja Bodytka 1A

WÓLKA BRZEZIŃSKA
Moja mała ojczyzna,
Każdy mi to przyzna
Jest piękna, kolorowa
Niech się inna wioska schowa.
Na Wólce Brzezińskiej się wychowałam,
I z lat najmłodszych piękne wspomnienia zapamiętałam.
Tu rzeka Orz przepływa.
Czasem pływa tu złota ryba.
Wędkarzy wciąż latem przybywa,
Bo pojawia się często nowa zwierzyna.
Tu się urodziłam i tu zamieszkałam
Miejsce to na zawsze pokochałam.

Zuzanna Szczęsna 1A

Wiersze na lekcji bibliotecznej
Skip to content