Warsztaty makramowe dla seniorów w Kuninie

W minioną środę świetlica w Kuninie stała się centrum twórczych działań, gdzie odbyły się warsztaty robienia aniołów metodą makramy, zorganizowane specjalnie dla seniorów. Wydarzenie to zostało zainicjowane i zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Goworowie wraz z filiami w Kuninie i w Pasiekach, w pełni dofinansowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie.

Celem warsztatów była nie tylko nauka techniki makramy,  ale także integracja i aktywizacja osób starszych. Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego wprowadzenia na temat historii i podstawowych zasad makramy, które przedstawiła pasjonatka rękodzieła pani Paulina Cesarska. Następnie uczestnicy przystąpili do praktycznej części zajęć, podczas której krok po kroku, tworzyli własne anioły ze sznurków.

Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem i zgromadziły liczne grono uczestników. Seniorzy z zaangażowaniem tworzyli swoje dzieła, dzieląc się przy tym swoimi doświadczeniami i wspomnieniami. Atmosfera była pełna ciepła, radości i wzajemnej pomocy. Dla wielu uczestników była to nie tylko okazja do nauki nowej umiejętności, ale także do nawiązania nowych znajomości i spędzenia czasu w miłym towarzystwie.

Tego typu inicjatywy mają na celu nie tylko rozwijanie umiejętności manualnych, ale również wzmacnianie więzi społecznych oraz promowanie aktywnego i kreatywnego spędzania wolnego czasu wśród seniorów.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałą atmosferę i pani Paulinie Cesarskiej za profesjonalne przeprowadzenie warsztatów oraz kierownikowi GOPS Januszowi Świderskiemu za udzielone wsparcie finansowe.

Jako organizatorzy zapewniamy, że to nie ostatnie takie spotkanie.

Zachęcamy do śledzenia informacji na temat przyszłych wydarzeń i aktywnego uczestnictwa w życiu naszej lokalnej społeczności.

Warsztaty makramowe dla seniorów w Kuninie
Skip to content