icons8.com

Biblioteka gromadzi zbiory ze wszystkich dziedzin wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem literatury pięknej, klasycznej i współczesnej.

Ponadto posiadamy w naszych zbiorach księgozbiór naukowy, dydaktyczny i popularnonaukowy, encyklopedie i słowniki, wydawnictwa regionalne dokumentujące przeszłość i teraźniejszość.

Księgozbiór naszej Biblioteki i Filii liczy 43753 woluminów. Na koniec roku 2014 zarejestrowano w bibliotekach gminy Goworowo 1361 czytelników, którzy wypożyczyli 23353 woluminów. Zbiory biblioteczne są systematycznie uzupełniane przez zakup nowości wydawniczych. W Gminnej Bibliotece Publicznej czytelnicy korzystają również z czasopism, gdzie w roku 2014 na miejscu skorzystało 1190, a na zewnątrz wypożyczyło 1492 osób. Biblioteka prenumeruje czasopisma: Charaktery, Oliwia, Claudia, Tygodnik Ostrołęcki oraz gazety codzienne: Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita.

Biblioteka Publiczna w Goworowie udostępniając swoje zbiory chce być także miejscem przyjaznym dla społeczności lokalnej. Personel biblioteki goworowskiej nie ogranicza się w swojej pracy do niezbędnego minimum, służy pomocą każdemu czytelnikowi, którego traktuje indywidualnie, i stara się, aby jego oczekiwania związane z biblioteczną działalnością zostały spełnione. Pomaga, doradza, wskazuje materiały, ale chce, aby to czytelnik przejął inicjatywę i część czynności poszukiwawczych wykonywał samodzielnie. Dzięki temu większość czytelników czuje się usatysfakcjonowana i zadowolona.

Skip to content