Wspólne zdjęcie dzieci - uczestników konkursu „Zima w poezji”.

W klasach nauczania początkowego, uczniowie bardzo interesują się światem poetyckim. Ich uwagę przyciąga łatwo wpadający w ucho rytm oraz rytmicznie powtarzające się elementy językowe. Wywołują one przyjemne wrażenie związane z odbiorem treści przez uczniów. Obcowanie z poezją w wieku przedszkolnym jest ważnym czynnikiem rozwoju osobowości dziecka. Poezja oddziałuje poprzez treść na myśli, uczucia i postępowanie ucznia, rozwija jego wrażliwość na piękno języka.

Dnia 07.02.2023 roku w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pasiekach odbył się konkurs recytatorski pt.: „Zima w poezji” dla uczniów klas 0-III. Współorganizatorem konkursu była GBP w Goworowie, Filia w Pasiekach. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych: 0″A” i 0″B” oraz I-III. O wynikach konkursu decydowało jury. Na ocenę miały wpływ następujące elementy: intonacja, tempo, interpretacja i znajomość tekstu. Członkowie jury mieli trudne zadanie do wykonania, ponieważ poziom był bardzo wysoki.

Zwycięzcami konkursu w kategorii wiekowej 0″A”-0″B” zostali:

  • I miejsce: Maja Jagodzińska
  • II miejsce: Maria Śniadała
  • III miejsce: Sandra Lubiak

Zwycięzcami konkursu w kategorii I-III zostali:

  • I miejsce: Oliwia Śniadała
  • II miejsce: Kornelia Kachniarz
  • III miejsce Nikola Wilamowska

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody za udział w konkursie , których sponsorem była GBP w Goworowie, Filia w Pasiekach

Konkurs „Zima w poezji”
Skip to content